Business

Šta nudimo

 

Najbolja solucija

 
Solution

SOKO BH

d.o.o za pruzanje usluga zastite i obezbjedenja ljudi i imovine Tuzla

21 decembra br.4 , 75203 Bukinje ,Tuzla

 

www.sokobh.ba                 
sokobh@yahoo.com        

Tel/fax: +38735 258 451, 207 027

NLB banka d.d. Tuzla:         1321000311717074                
INTESA San Paolo banka:   1544002000521805

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.  3060002790698215

 

PJD Sarajevo ; Grbavička 14c

Esatović Salih 062 / 471-723

 

Identifikacioni broj:       4200698300004
PDV broj:                        200698300004
Kantonalni sud Tuzla: 032-0-Reg-15-001066

Kontakt

 

sjedistef

 

 

Preduzeće ''SOKO BH'' je osnovano još 1995. godine.Osnovna djelatnost preduzeća je fizičko tehnička zaštita ljudi i objekata. Preduzeće uspješno egzistira i djeluje na cijeloj teritoriji BiH sa sjedištem u Tuzli a preko svojih samostalnih poslovnih jedinica.


Za specijalizovane poslove zaštite (Body guard, pratnja i obezbjeđenje vrijednosnih papira i novca) raspolažemo posebno obučenim i certificiranim zaštitarima, (koji su nosioci brojnih sportskih priznanja u borilačkim vještinama na domaćem i međunarodnom planu), kao i sa potrebnim tehničkim sredstvima, vozilima i opremom.

 

Svi naši kadrovi prošli su kriterije kaznene i operativne evidencije nadležnog sudstva i MUP-a. Posebno sa ponosom ističemo da menadžment kao i uposlenici nisu opterećeni nikakvim kriminalnim, političkim i drugim aferama.

 

Pojedinačno ili u kombinaciji nudimo :
 -  fizicku i tehničku zaštitu objekata i osoba;
 - osiguranje javnih skupova;
 - protivprovalni sistem i prikljucenje na centralni dojavni sistem.
 - video nadzor

 -prijevoz i zaštitu prijevoza novca i vrijedonosnih papira

 

 

© Copyright 2014. All Rights Reserved.