O Nama

sjediste

SOKOBH

Preduzeće ''SOKO BH'' je osnovano još 1995. godine.Osnovna djelatnost preduzeća je fizičko tehnička zaštita ljudi i objekata. Preduzeće uspješno egzistira i djeluje na cijeloj teritoriji BiH sa sjedištem u Tuzli a preko svojih samostalnih poslovnih jedinica. Za specijalizovane poslove zaštite (Body guard, pratnja i obezbjeđenje vrijednosnih papira i novca) raspolažemo posebno obučenim i certificiranim zaštitarima, (koji su nosioci brojnih sportskih priznanja u borilačkim vještinama na domaćem i međunarodnom planu), kao i sa potrebnim tehničkim sredstvima, vozilima i opremom. Svi naši kadrovi prošli su kriterije kaznene i operativne evidencije nadležnog sudstva i MUP-a. Posebno sa ponosom ističemo da menadžment kao i uposlenici nisu opterećeni nikakvim kriminalnim, političkim i drugim aferama. Pojedinačno ili u kombinaciji nudimo : - fizicku i tehničku zaštitu objekata i osoba; - osiguranje javnih skupova; - protivprovalni sistem i prikljucenje na centralni dojavni sistem. - video nadzor -prijevoz i zaštitu prijevoza novca i vrijedonosnih papira

SOKO BH
d.o.o. za pružanje usluga zaštite i obezbjeđenja ljudi i imovine Tuzla
21.decembra br4 , 75203 Bukinje , Tuzla
PJ Sarajevo , Grbavička 14
PJ Mostar , Ante Starčevića br.40
Identifikacioni broj:   4200698300004
PDV broj:                       200698300004
Kantonalni sud Tuzla: 032-0-Reg-15-001066
UniCredit Bank d.d. 3384402252653356
NLB banka d.d. 1321000311717074
INTESA San Paolo banka: 1544002000521805

Galerija fizičke zaštite

Galerija tehničke zaštite

Obuka

IMG-04a515bc974d5f8496babdc3ea4caf90-V
IMG-00ae4e4cdac0eade6c47e36a846379d9-V
FB IMG 1535960545706
IMG-26af9ddc24797c9a98af6a38ac163bea-V
IMG-91360a08ff30cef2f34fc4e29c7ef1b9-V